Paris Saint-Germain Kits 2018/2019 Dream League Soccer

Paris Saint-Germain Kits 2018/2019 Dream League Soccer

Paris Saint-Germain Logo:

URL: https://i.imgur.com/HtOztrQ.png

Paris Saint-Germain Logo

Paris Saint-Germain Home Kit:

URL: https://i.imgur.com/vkSVwJC.png

Paris Saint-Germain Kits 2018/2019 Dream League Soccer

 

Paris Saint-Germain Away Kit:

URL: https://i.imgur.com/rVFN8uT.png

Paris Saint-Germain Away Kit 2019

 

Paris Saint-Germain Goalkeeper Home Kit:

URL: https://i.imgur.com/tV6V9zP.png

Paris Saint-Germain Goalkeeper Home Kit 2019

 

Paris Saint-Germain Goalkeeper Away Kit:

URL: https://i.imgur.com/2fBKZIC.png

Paris Saint-Germain Goalkeeper Away Kit 2019

 

 

TECHI APK WORLD